Välkommen till
Det hälsosamma hantverket
Hela dig erbjuder hälsofrämjande insatser
som t ex olika typer av massagebehandlingar
för privatpersoner, företag, kommuner och landsting
Ge dig själv och andra en stunds skön avkoppling