Om Hela dig

Jag som driver Hela dig heter Tina Kabbe och är diplomerad coach, dipl. friskvårds- och massageterapeut, dipl. beröringspedagog.

Hela dig erbjuder individuella, grupporienterade och organisatoriska strategier, som kan genomföras för att skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats.

Klassisk massage, som promotiv hälsoinsats, är en lönsam och effektiv satsning för alla arbetsplatser.

Hela dig finns i  Lyrestad men är även mobil i verksamheten.
Hela dig/ Tina Kabbe
dipl. friskvårds- & massageterapeut, beröringspedagog, coach